Hoá chất và phụ gia trong ngành sản xuất giấy

Hoá Chất Đô Na luôn là nhà nhập khẩu và phân phối các loại hóa chất và phụ gia về ngành giấy, chất lượng bởi đó là một trong những mặt hàng chủ lực và cũng là thế mạnh của chúng tôi.

Dưới đây là một số hoá chất cơ bản bán chạy nhất của chúng tôi, đáp ứng được các yêu cầu khác trong sản xuất giấy như: chống thấm ướt, chống bột, tăng độ bển, tăng độ bảo lưu, chống nhớt và hạn chế ăn mòn.

  • Xút NaOH
  • PAC [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m
  • Chất trợ lắng (C3H5NO)n
  • Muối sulfate Na2SO4
  • Natri Carbonate Na2CO3
  • Oxy già H2O2