Hoá chất ứng dụng trong ngành sản xuất, tạo màu thuỷ tinh

Hóa chất ngành thủy tinh thông thường bao gồm những chất hóa học như: SiO2, CaCO3, Borax, Al2O3, Na2CO3, Mgo, Naoh .v.v… Đặc biệt vận dụng phản ứng giữa 2 thành phần hóa chất SiO2 và HF, các nhà sản xuất có thể khắc chữ hoặc hình lên sản phẩm thủy tinh đó.

Dưới đây là một số hoá chất cơ bản chuyên ngành sản xuất và tạo màu thuỷ tinh mà chúng tôi đang bán chạy:

  • Xút NaOH
  • PAC [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m
  • Chất trợ lắng (C3H5NO)n
  • Muối sulfate Na2SO4
  • Natri Carbonate Na2CO3
  • Oxy già H2O2