Hoá chất, phụ gia trong ngành nhựa

Danh sách các hoá chất công nghiệp, phụ gia dùng trong ngành nhựa mà chúng tôi đang bán trên thị trường với giá cạnh tranh.

  • Xút NaOH
  • PAC [Al2(OH)nCl6.nxH2O]m
  • Chất trợ lắng (C3H5NO)n
  • Dấm CH3COOH
  • Axit Fomic HCOOH
  • Oxy Già H2O2